ท่อหดความร้อน 200˚C ชนิด FEP

HFEP

การแนะนำสินค้า

FEP ความร้อนท่อหด ทนต่ออุณหภูมิสูง 200 องศา ทนต่อการกัดกร่อน ทนกรดและด่าง  คุณสมบัติทนไฟ ทนต่อสารเคมี และการเสียดสี ได้ดีเยี่ยม คุณสมบัติของฉนวนที่ดีเยี่ยม

ลักษณะเฉพาะ

เวัสดุ:เอทิลีนโพรพิลีนที่มีฟลูออไรด์(FEP)
อุณหภูมิการใช้งานอย่างต่อเนื่อง : -65˚C~200˚C
อัตราการหดตัวสูง 1.25:1
สี:มีความโปร่งใสสูง

ภาพวิศวกรรม

GOODGI_ท่อหดความร้อน 200˚C ชนิด FEP

ใบรับรองบุคคลที่สาม

คุณสมบัติ

{{ typeOne.merge }}
{{ itemOneTitle }}
{{ item }}

รายละเอียด

{{ typeTwo.merge }}
{{ itemTwoTitle }}
{{ item }}
{{ typeThree.merge }}
{{ itemThreeTitle }}
{{ item }}