สายไฟทนความร้อนสูง

Introduction

สายทนความร้อน ที่ถูกคัดสรรมาเป็นอย่างดี สามารถช่วยให้ ต่อใช้งานรวมกับอุปกรณ์ที่มีอุณหภูมิสูงได้ มีความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ซึ่งแตกต่างจากสายทนความร้อน แบบอื่นในท้องตลาดตรงที่ มีฉนวนหลายแบบให้เลือกใช้งานให้เหมาะสมกับลักษณะงาน